Målningar

På gränsen till det abstrakta / On the border to the abstract

Mötet med Albert / The meeting with Albert
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title

På gränsen till verklighet / On the border to reality

Genom vintermörkret / Through winter darkness
Mörka drömmar / Dark dreams
På väg / On the way
Utan titel / No title
Den långa vägen / The long road
Arvet / The legacy
Utan titel / No title
In i det svarta / Into the black
Mötet med Håkan / The meeting with Håkan
Vid toppen av trappan / At the top of the stairs
Utan titel / No title
Utan titel / No title

Från det förflutna / From the past

Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title