CV

Separatutställningar i urval /

Selected solo exhibitions

 

Colorama (Växjö)

Galleri m m (Älmhult)

Galleri Garvaregården (Ljungby)

SMP (Älmhult)

NOB (Älmhult)

Café Storgatan (Ljungby)

Älmhults kommunhus

Samlingsutställningar i urval /

Selected group exhibitions

 

Grupp 13.00, Alvesta Konstförening (Alvesta)

Konst i Linnébygden (Älmhult)

Umbra, Italienska Palatset (Växjö)

Mötesplats IKEA (Helsingborg)

Galleri Håqanzon (Älmhult)

Älmhults Konstförening

Markaryds Konsthall

Representerad /

Represented

 

Älmhults Kommunhus

Måleri

Skaparglädje

Öppen ateljé

Kroki och modell

Vedic Art

Bildens Betydelse

Konsthöjdskola

Måleri

Fritt Måleri

 

 

Anders Fouckt / Växjös Folkuniversitet

Marketta Ivarsdotter / Stockholms Folkuniversitet

Hanna Ott / Kulturmagasinet Bergkvara

Håkan Blomqvist / Löderup

Tone Tegman / Laholm

Växjö Universitet

Arne Persson , Kaj Engström / Älmhult

Peter Karlsson / Helsingborg

Stina Lindskog / Kulturmagasinet Bergkvara

rötter & inspiration

 

alltid de mer nära +

ljusgården, första orkanen, thomas mind map, tom och bilderna, de kanske lämpade, mark rothko, max book, anselm kiefer, albert johanssons rymdbanor, lars lerin, håkan bulls rackartröjor, anton corbijn på kristianstads konsthall, hughie o’donoghue, håkan blomkvists små akryler, anders samtal med barnett newman, neil young, magnolia electric co, ossler, hurt, one, telegraph road, som vattnet flyter i floden, 23:23, dekalogen, lost in translation, new york, kustlinjer, detourdrömmen, den vita araben, mistral, skärvor, distorsioner, rost, svets, salt, metall, andetag, industri

Painting

Creativity

Open studio

Croquis and model

Vedic Art

Significance of the image

Art course

Painting

Free Painting

 

 

Studies

Studier

roots & inspiration

 

always the more close ones +

the atrium, the first hurricane, thomas mind map, tom and the images, the perhaps suited, mark rothko, max book, anselm kiefer, albert johanssons space webs, lars lerin, håkan bulls medieval sweaters, anton corbijn, hughie o’donoghue, håkan blomkvists small acrylics, anders conversation with barnett newman, neil young, magnolia electric co, ossler, hurt, one, telegraph road, as the water flows in the river, 23:23, the decalogue, lost in translation, new york, coastlines, the detour dream, the white arab, mistral, fragments, distorsions, rust, weld, salt, metal, breath, industries

Copyright © Gunnar Forsén 2014, All Rights Reserved