Våldets estetik

Gunnar Forsén

Våldets estetik

utan handling

ett själens stämjärn

 

alltid avtrubbande

aldrig rättfärdigat

 

- - -

 

Endast i målningarna ger motsatserna

stabilitet

The aeshtethics of violence

without narration

chiseling the soul

 

always blunting

never justified

 

- - -

 

Contradictions giving stability

only in the paintings

Copyright © All Rights Reserved