Tolv år kvar

Gunnar Forsén

Det här är ditt liv

 

Tiden tynar bort

tolv år kvar

 

Priset är svart och tungt

och stenen är ett avslut

This is your life

 

Time fades away

twelve years left

 

The cost is black and burdensome

and the stone is a closure

Copyright © All Rights Reserved