Förvaltare av ett legat

Gunnar Forsén

Förvaltare av ett legat

tjugofyra ryggtavlor

 

Den valda vägen

av bitterhet och svärta

 

Ditt namn ristat i berget

 

Keeper of a legacy

twentyfour backs

 

The chosen path

of bitterness and blackness

 

Your name carved into the mountain

Copyright © All Rights Reserved