Den vita hästen

Gunnar Forsén

Den vita hästen

förvaltare av värdighet och visdom

tar över vid den östra porten

alltid tålmodigt

aldrig tvekande

 

Vandraren fortsätter cykliskt

mot den västra porten

The white horse

the keeper of dignity and wisdom

takes over at the east gate

always patient

never hesitating

 

The hiker continues cyclically

to the west gate

Copyright © All Rights Reserved