Galleri / Gallery

Promarker

Fyrtioandra våningen / Fortysecond floor
I väntan på gryningen / Awaiting dawn
Bruksminnen / Memories from the mill
Vägen tillbaka / The path back
När någon faller / When someone falls
Som vattnet följer spåren / As the water follows the tracks
Utanför kartan / Outside the map
Regn längs den irländska västkusten / Rain along the Irish west coast
Drömmar om nya resor / Dreams about new journeys
Utan titel / No title

På gränsen till det abstrakta / On the border to the abstract

Mötet med Albert / The meeting with Albert
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title

På gränsen till verklighet / On the border to reality

Genom vintermörkret / Through winter darkness
Mörka drömmar / Dark dreams
På väg / On the way
Utan titel / No title
Den långa vägen / The long road
Arvet / The legacy
Utan titel / No title
In i det svarta / Into the black
Mötet med Håkan / The meeting with Håkan
Vid toppen av trappan / At the top of the stairs
Utan titel / No title
Utan titel / No title

17 x 17

Vägen genom det blå / The path through the blue
Vargtimmen river och sliter / The hour of the wolf tears you apart
Tolv år kvar / Twelve years left
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Den ihoplappade ryggraden / The patched backbone
Utan titel / No title
Den vita araben / The white arab
Utan titel / No title
Mötet med Max / The meeting with Max
Våldets estetik / The aesthetic of the violence
Förvaltare av ett legat / Keeper of a legacy
Den vita hästen / The white horse
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Jägaren / The hunter
16 december 2008 / 16th of December 2008
Vinterregnet / Winter rain
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title
Utan titel / No title

Copyright © Gunnar Forsén 2014, All Rights Reserved

Från det förflutna / From the past