17 x 17

Gunnar Forsén

17 x 17

 

Under åren 2009 - 2011 arbetade jag med en serie collage som totalt omfattar närmare åttio bilder. Alla bilderna är ungefär 17x17 centimeter.

 

Till en hel del av bilderna finns det korta texter skrivna, som ett slags förlängda titlar.

 

Collagen och texterna är inspirerade av musik, bilder, händelser och minnen som mötte mig under de åren.

 

En del av dom finns samlade i boken "Inre och yttre resor".

 

 

 

 

 

 

Uttrycket

 

Uttrycket bygger till stor del på målet att ge bilderna nya eller förstärkta betydelser genom att kombinera dom i nya konstellationer och genom att måla in dom i nya kulisser än de ursprungliga.

 

Materialet

 

Arches 300 g akvarellpapper

Akrylfärg

Tidningsbilder

17 x 17

 

During the years 2009 - 2011 I was working with a series which in total includes almost eighty collages. All of them are approximately 17x17 cm (6 2/3" x 6 2/3") in size.

 

To many of the collages there are short texts written, as a kind of prolonged titles.

 

The collages and texts are inspired by music, pictures, events and memories that I experienced during those years.

 

Some of the collages are collected in the book "Inner and outer journeys", only available in Swedish.

 

 

 

 

 

The expression

 

The expression is based on the aim to give the pictures new or emphasized meanings by combining them in new ways and by painting them into new scenes than what they originated from.

 

 

The material

 

Arches 300 g paper

Acrylic paint

Images from newspapers

Copyright © All Rights Reserved